La exposición muestra los resultados de este proyecto: Incorporar una nova pràctica docent a l’ETSA-UPV, per a percebre i analitzar l’espai des de l’experimentació del cos. La introducció de la dansa contemporània pretén afavorir l’adquisició d’una major consciència espacial i alhora detectar les deficiències dels entorns quotidians del barri de Natzaret, a través d’un treball conjunt amb la gent gran del barri.