Projects for the future. Luis Vidal + Architects

Francisco San Juan

Fecha: 9 de febrero de 2016
Lugar: QUALIcer´16. XIV Congress on Ceramic Quality. Cámara de comercio. Salón de actos. Castellón.
Hora: 18.00h