actividades | DOS TRES DOS SIS. Professionalització de l’educació ambiental

 

Es celebrarà el proper 30 de gener, dijous, i esperem comptar amb la vostra presència. De la mateixa manera ens agradaria demanar-vos que, si ho consideres oportú, li donis difusió a aquesta proposta.

Els destinataris són:
Professionals de l’educació ambiental, així com tècnics, educadors i monitors que tinguen alguna relació amb la mateixa.
Equipaments i empreses d’educació ambiental de la xarxa pública i privada de la Comunitat Valenciana.
Altres entitats de caràcter públic com ara associacions, fundacions, etc. que realitzen activitats de caràcter ambiental.
Públic general interessat en l’educació ambiental.
Us adjuntem el programa de la jornada.

La inscripció es pot fer per:
Telèfon: 96 268 00 00
correu electrònic: ceacv@gva.es
Web: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=85553&idioma=V

JORNADA INFORMATIVA CEACV dos tres dos sis